Dogovor o skočnini

VZOREC

Dogovor o skočnini

 

Podpisani _______________,

lastnik plemenke (podatki o psici: ime, SLR BS 0000, pol. 00.00.0000, vzrejna ocena 0 ) ,

stanujoč _________________

in

podpisani _______________,

lastnik plemenjaka (podatki o psu: ime, SLR BS 0000, pol. 00.00.0000, vzrejna ocena 0) ,

stanujoč _________________

se ob skoku plemenjaka dne ………… in ………… dogovorita za:

  • ceno paritve …………. eur , ki se poravna ob zadnjem skoku in za
  • skočnino ……………….. eur po živorojenem mladiču, ki se poravna do njihove starosti 9 tednov.

Če se psica ne obreji, lastnik plemenjaka pristaja na ponovitev skoka pri naslednjem pojatvenem ciklusu iste psice. Pravica do brezplačnega skoka preneha po enem letu.

Lastnik plemenke se obvezuje dovoliti ogled legla lastniku plemenjaka po predhodnem dogovoru.

Lastnik plemenke:

Lastnik plemenjaka:

Kraj in datum: