december 2021

Obvestilo KZS

Posredujemo obvestilo KZS glede vzrejnih pregledov in pregleda legla:

Zaradi izjemnih zdravstvenih razmer v RS in vedno slabši prognozi za naslednjih nekaj mesecev, je Upravni odbor KZS na svoji 59. korespondenčni seji, dne 21.11.2021, katere zapisnik je postal veljaven 24.11.2021, sprejel spodnja dva sklepa, ki omogočata oglede legel na daljavo in administrativno opravljanje vzrejnih pregledov (prosimo, da ste pozorni na pogoje za izdajo le teh).

Sklep 2.1-59/2021: UO KZS potrdi možnost administrativnega opravljanja vzrejnih pregledov, zaradi izrednih zdravstvenih razmer v RS. V primeru, da pes izpolnjuje pogoje za pristop na vzrejni pregled (ima opravljene morebitne zahtevane zdravstvene teste in delovne preizkušnje) in že ima odlično oceno zunanjosti, se vzrejno dovoljenje podeli administrativno, brez privedbe psa. Lastnik pošlje vso potrebno dokumentacijo vzrejni komisiji, ki dokumentacijo pregleda in vzrejno dovoljenje podeli, če so izpolnjeni vsi pogoji, zahtevani v vzrejnem pravilniku za določeno pasmo ali pasemsko skupino. Cena podelitve vzrejnega dovoljenja je enaka ceni rednega vzrejnega pregleda. V primeru, da pes nima odlične ocene zunanjosti ali katerega od z vzrejnim pravilnikom zahtevanih pogojev, se izredni vzrejni pregled izvede z upoštevanjem državnih predpisov, ki veljajo v tistem trenutku. Izredni vzrejni pregled opravi en sam sodnik. Vzrejna komisija po lastni presoji izvede prilagoditev pogojev in izvedbe vzrejnega pregleda. Upoštevati je potrebno vse veljavne ukrepe za varovanje zdravja! Sklep velja do preklica.

Sklep 2.2-59/2021: UO KZS, zaradi izrednih zdravstvenih razmer v RS, se omogoči da se ogledi vzrejnih referentov opravljajo na daljavo s pomočjo informacijske tehnologije (skype komunikacija med vzrediteljem in referentom ali posnetek po telefonu, idr.). Vzrediteljem se omogoči, da obvestilo o leglu s seznamom mladičev pošljejo po elektronski pošti. Obrazec Seznam mladičev z izdanimi rodovnimi številkami bo KZS poslala vzrediteljem in referentu (v vednost) po elektronski pošti. O kasnejšem ogledu legla se vzreditelj in referent dogovorita glede na trenutne razmere in ukrepe države. Vzreditelj dokumentacijo (seznam z mikročipi) poskenirano vrne po elektronski pošti, za namen izdelave kartotek mladičev. Sklep velja do preklica.